Kru Net [Bass]

teacher3
Name: นางสาว กรกช สุดสวัสดิ์ (ครูเนค)

Teach: Bass

Currently: Musician Bass Guitar at Est.33 by SINGHA

ประวัติการศึกษา:

  • 2552 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2554 ครุศาสตร์บัณฑิต ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน:

  • 2554 – ปัจจุบัน นักดนตรีอาชีพ กิตาร์เบส ที่ร้าน wine33 และ est33 โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ความสามารถทางด้านดนตรีและการสอนต่างๆ:

  • สอนกิตาร์เบส และขิม
  • สอนกีฬา ว่ายน้ำ แบตมินตัน ทักษะทั่วไปในการเคลื่อนไหว และจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในวัยต่างๆ