"Where Music meets Imagination."

About Us

สถาบันดนตรีโรสเวล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกที่เปิดบริการ การสอนด้วยสองภาษา ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอนในรูปแบบการพูด การเขียนภาษาอังกฤษ หรือ การสอนด้วยภาษาเอกนั้นก็คือ ภาษาไทย

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓ครูของเราทุกท่านจบเอกดนตรีจากมหาวิทยาลัย และ ผ่านการสอบวัดประเมินผลของ ABRSM LCM

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓ครูทุกท่านมีประสบการณ์ในการสอนมาหลายปี รวมถึงมีจิตวิทยาในการสอน

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓เรามีทั้งครูต่างชาติและครูไทย


เปิดสอน:

🎨หลักสูตรดนตรีเด็กเล็ก MUSIC & MOVEMENT (2.5 - 4 ขวบขึ้นไป: เรียนร้องเพลง ศิลปะ เต้น เปียโนภายในเวลาเดียวกัน)

🎹เปียโน (สำหรับทุกวัย)

🎤ร้องเพลง (2 ขวบขึ้นไป)

🥁กลอง (3 ขวบขึ้นไป)

🎷แซกโซโฟน (4 ขวบขึ้นไป)

🎺ทรัมเป็ต (7 ขวบขึ้นไป)

🎸กีต้าร์ อคูเลเล่ กีตาร์ไฟฟ้า แบส

🎻ไวโอลิน (4 ขวบขึ้นไป) เชลโล่ (5 ขวบขึ้นไป)

📝ทฤษฎีดนตรี

🖍ศิลปะ ภาษาอังกฤษ

💻โปรแกรม illustrator and photoshop


คอร์สเรียนของสถาบัน มีให้เลือกตั้งแต่คอร์สปูพื้นฐานเบื้องต้น (Prep Test) จนถึงคอร์สขั้นสูงสุด (Advanced Level) รับรองมาตราฐานการสอนและสอบโดย The Associated Board of The Royal Schools of Music (ABRSM) จากประเทศอังกฤษ

Courses

Customer Voice

My daughter loves Rosewell Music School The best music school in the area, and the best we have ever attended. I'm so happy that my girl has a place for her to express herself and gets in touch with her inner musician.

Rosewell and Teachers are very professional and kind. They are really knowledgeable. There are so many opportunities for students to stretch themselves and progress.

This place has what we are looking for all together.

Sheryne ’s mother

น้องเรียนเปียโนที่โรสเวลตั้งแต่ยังไม่ 3 ขวบ จนตอนนี้ 4 ขวบกว่าแล้ว รู้สึกว่าน้องมีสมาธิมากขึ้น โฟกัสกับสิ่งที่ชอบได้ในเวลาที่นานขึ้น พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ดีขึ้นมากค่ะ แรกๆสังเกตเห็นว่าการลงน้ำหนักนิ้วของน้องแต่ละนิ้วจะไม่ค่อยมีแรง แต่พอเรียนมาได้สักพัก กล้ามเนื้อมัดเล็กดูแข็งแรงขึ้นมากค่ะ

คุณครูที่นี่น่ารักและใจดีมากค่ะ น้องจะเป็นคนค่อนข้างเลือกคุณครู ครูใจดีเกินไปก็จะเอาไม่ค่อยอยู่ แต่ครูดุไปน้องก็จะไม่ค่อยชอบ แม่พบว่าคุณครูที่นี่เข้ากับน้องได้ดีมากๆค่ะ ทำให้น้องอยากเล่นเปียโน อยากทำการบ้าน อยากซ้อมมากขึ้น

รางวัล