1. ลูกค้าสามารถชำระค่าเรียนได้ 2 ทาง

1.1 ชำระค่าเรียนเป็นเงินสดที่สถาบัน

1.2 ชำระค่าเรียน ผ่านธนาคาร โดยลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี

 เลขที่บช

2. ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านธนาคาร เมื่อชำระแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมายังเจ้าหน้าที่

    โดยสามารถเลือกได้ 2 วิธี ดังนี้

    2.1 ถ่ายรุป หรือ screenshot หน้าจอที่ทำรายการโอน เป็นหลักฐานส่งเข้า Line: @rosewellmusic

    2.2 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ได้แก่

  • ชื่อผู้โอน
  • วัน และ เวลาที่โอน
  • จำนวนเงินที่โอน
  • ธนาคารที่โอน

ส่งมาที่ Line: @rosewellmusic 

 

**การชำระค่าเรียน จะต้องชำระภายใน 1 สัปดาห์หลักจากที่มีการติดต่อจองเวลาเรียนไว้ มิฉะนั้น ทางสถาบันจะต้องขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกวันเวลาที่จองไว้

**กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะต่อคอร์สเรียน ลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนรายละเอียดข้างบนที่แจ้งไว้ และ จะต้องทำการชำระค่าเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนคอร์สต่อไป