เปียโน

piano

 

สำหรับผู้ที่มีอายุ: 2.5 ขวบขึ้นไป

ระยะเวลาในการสอน:

 • 30 นาที – 1 ชั่วโมง สำหรับเด็กเล็ก และ เด็กกลาง
 • 1 ชั่วโมง – 1.5 ชั่วโมง สำหรับเด็กกลาง และ เด็กโต

หลักสูตรขั้นพื้นฐานและเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก

 • Alfred’s Music for Little Mozarts Course Level 1 – 4
 • Alfred’s Prep Course Level A – F
 • Alfred’s Basic Level 1 – 3
 • Alfred’s Adult Piano Course Level 1 – 2
 • Hal Leonard Lessons Book 1

หลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กกลาง

 • Alfred’s Basic Level 4 – 6
 • Alfred’s Adult Piano Course Level 3
 • Hal Leonard Lessons Book 2

หลักสูตรขั้นสูง

 • Hal Leonard Lessons Book 3

หลักสูตรขั้นพิเศษ

 • Hal Leonard Lessons Book 4-5
COURSE FEES

Piano (8 hours)

 • Beginner Level: 6,400
 • Intermediate Level: 6,800
 • Advanced Level: 7,200
 • Adult Course: 6,400