Rosewell Music

Music & Movement

ROSEWELL MUSIC & MOVEMENT (2 – 4 years old up)👶🏻👧🏻👦🏻

หลักสูตรดนตรีเด็กเล็ก (2 – 4 ขึ้นไป) ออกแบบโดยสถาบันดนตรีโรสเวล🎵🏩

คอร์สที่เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของลูกน้อยก่อนเข้าเรียนดนตรี (Instruments) อย่างจริงจัง เป็นคอร์สที่ถูกออกแบบมาให้น้อง ๆได้เรียนรู้ และ เข้าใจดนตรีง่ายขึ้น เราเชื่อว่า เปียโนเป็นพื้นฐานของเครื่องดนตรีทุกชนิด เป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะสมที่สุดที่เด็กควรเริ่มเรียน โดยหลักสูตรนี้เราได้ออกแบบ การเรียนการสอนผ่านกิจกรรมทางดนตรีเป็นสื่อ เพื่อสร้างสมาธิ และ ดึงศักยภาพในการเรียนรู้ของลูกน้อย ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากเพลงที่คุ้นหู การฝึกการฟังเสียง การอ่านโน้ต เรียนรู้เรื่องโน้ตจริง ผ่านการเรียนเปียโนจริง การขยับท่าทางตามจังหวะ ฝึกวาด ฝึกเขียน และ การเรียนรู้ที่จะทำซ้ำ จนทำให้เด็กนั้นเกิดความคุ้นเคยจนเกิดความจำและความเข้าใจในดนตรีเบื้องต้นได้อย่างดีเยี่ยม

การเรียนในคลาสจะประกอบด้วย

🎵การเรียนรู้เรื่องจังหวะของดนตรี ผ่านการฝึกเคาะจังหวะโดยการใช้Percussion Instrument ที่โรงเรียนจัดให้แต่ละคนอย่างส่วนตัว

🎵การเรียนรู้ตัวโน้ตพื้นฐานเบื้องต้นผ่านตัวละครที่ โรงเรียนกำหนด ผ่านสี และ ผ่านการฟังเพลง (Sight-Reading Skills)

🎵การฝึกสังเกตท่าทางในการเต้นให้ถูกจังหวะ (Observation Skills)

🎵การฟังเสียงโน้ตในระดับพื้นฐาน (Listening Skills)

🎵การฝึกทำงานเป็นทีม (Teamwork)

🎵การฝึกRhythmic ต่าง ๆที่มีความซับซ้อน (Rhythm Skills)

🎵การฝึกร้องให้ตรงเสียง (Pitch Skills)

🎵การฝึกสร้างวินัยตั้งแต่เล็ก เพราะเราจะมีกิจกรรมให้กลับไปทำกับคุณพ่อ คุณแม่ระหว่างวีค

🎵ฝึกสมาธิ และ วินัยที่ดีก่อนเรียนเครื่องดนตรีอย่างจริงจัง (Discipline Develops)

🎵ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว (Movement Skills)

🎵ฝึกทักษะการเข้าสังคม (Social Development Skills)

🎵ฝึกทักษะความรู้เรื่องการนับเลข และ การขีดเขียนเป็นรูปทรงต่าง ๆ(Number Skills)

🕐ระยะเวลาเรียนในหลักสูตรนี้

คลาสนี้ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับความสามารถของเด็กแต่ละคน เมื่อผ่านคลาสนี้แล้ว เรารับประกันว่า น้องจะอ่าน ฟัง เขียนโน้ตเป็น มีสมาธิมากขึ้น มีวินัยมากขึ้น สามารถโฟกัสกับสิ่งต่าง ๆได้นานขึ้น อารมณ์นิ่งมากขึ้น ความก้าวร้าวน้อยลง เนื่องจากคลาสของเราครอบคลุมทุกเรื่องในการพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้ดีที่สุด เราเป็นสถาบันเล็ก ๆแต่เราตั้งใจทำ สอนจริง เอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างใกล้ชิด ทำให้เรียนได้สนุก เรียนได้ง่าย เข้าใจง่ายกว่า และ เป็นเร็วกว่า

📝จุดเด่นของหลักสูตร ROSEWELL MUSIC & MOVEMENT

🖊หลักสูตรนี้ได้ผ่านการคิดค้นด้วยครูที่มากประสบการณ์ และ มีจิตวิทยาในการสอนดนตรีเด็กเล็ก มายาวนานกว่า 10 ปี

🖊เรามีทั้งครูต่างชาติ และ ครูไทยให้ผู้ปกครองได้เลือก เนื่องจากเราเป็นโรงเรียนดนตรีที่เปิดการสอนด้วยสองภาษา

🖊สื่อการสอนหนังสือของเราเป็นภาษาอังกฤษ

🖊มีเพลงประกอบการเรียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

🖊ครูผู้สอนบรรเลงเพลงสดในการสอน

🖊เรามีทั้งคลาสเดี่ยว และ คลาสกลุ่มไว้เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ปกครอง

🖊เรามีกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครอง และ น้องระหว่างอาทิตย์เพื่อให้น้องได้ทบทวนความจำหลังจากคลาสที่ได้เรียนไป

🖊การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นบ้านนั้น จะมีความอบอุ่น และ เป็นกันเอง เด็กจะได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดกับครูผู้สอน

🖊เป็นคลาสที่ให้ความรู้ผู้ปกครองควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของเด็ก

🖊ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ และ คุณภาพของการเรียนรู้

🖊ไม่ใช่หลักสูตรที่ขายแฟรนไชส์ คุณภาพและการดูแลจะได้รับอย่างใกล้ชิด คณะอาจารย์ทุกท่านผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน

📣ข้อคิดที่ผู้ปกครองควรทราบก่อนลงเรียนดนตรี

❗️ผู้ปกครองควรมีเวลาให้น้องระหว่างอาทิตย์ เพราะเราจะมีกิจกรรมให้ทำหลังคลาสที่สอนค่า

❗️ผู้ปกครองควรสร้างวินัยให้กับน้องในการเรียนรู้หลังคลาส โดยมีการทบทวนบทเรียนที่เรียนไประหว่างสัปดาห์ค่ะ

❗️ผู้ปกครองเอาจริงในการเรียน ไม่เร่ง แต่ไม่หยุด เพราะการเรียนดนตรีที่จะให้เก่งนั้นย่อมอาศัยเวลา และ การฝึกฝน รวมถึงวินัยที่ดีเยี่ยมในแต่ละวัน

❗️ฟังเพลงที่ครูใช้สอนทุกวัน

❗️ซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

ทางโรงเรียนการันตีผลลัพธ์ในการเรียนหากผู้ปกครองได้ปฏิบัติติตามข้อคิดที่เราให้