Rosewell Music

Music Adventure

ROSEWELL MUSIC ADVENTURE (สำหรับอายุ 4-6ปี)👧🏻👦🏻🎵

คอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องดนตรี สามารถเข้าใจดนตรีได้อย่างง่ายขึ้น ผ่านการสอนที่มีเอกลักษณ์ หลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน เด็กจะได้เรียนรู้โน้ตเบื้องต้น ผ่านเครื่องดนตรีชิ้นแรก นั่นก็คือเปียโน ก่อนเข้าสู่บทเรียนเปียโนในขั้นต่อไป

ในคลาสจะรวบรวมกิจกรรมที่ใช้เครื่องดนตรีเปียโน และ เครื่องเคาะจังหวะ เป็นสื่อ เพื่อสร้างสมาธิ และดึงศักยภาพในการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของเด็กแต่ละคน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทำซ้ำ และ ลงลึกมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นศักยภาพ (Ability) ทางด้านต่างๆที่สมบูรณ์

การเรียนในคลาสจะประกอบด้วย
✅ ทักษะการฟัง
✅ ทักษะความเข้าใจในเรื่องของตัวเลข
✅ ทักษะความรู้ในเรื่องของคุณลักษณะเสียง
✅ ทักษะการเคลื่อนไหว
✅ ทักษะการเข้าสังคม ในกรณีเรียนกลุ่ม
✅ คำศัพท์
✅ ฝึก Rhythmic ต่างๆที่มีความซับซ้อน ผ่านการใช้ Percussion Instrument
✅ กิจกรรมศิลปะ และ เกมต่างๆ ภายในห้องเรียน
✅ ได้สัมผัสเครื่องดนตรีเปียโน ที่เหมาะสมกับกล้ามเนื้อมือของน้อง
✅ ฝึกวินัยที่ดีก่อนที่จะเรียนเปียโนขั้นต่อไป หรือ สอบวัดระดับตามมาตรฐานของABRSM

👩🏻 สอนโดยคณะอาจารย์เฉพาะด้าน ที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนเพื่อหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ

คลาสนี้จะใช้เวลาเรียน 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็กแต่ละคน แต่เมื่อผ่านคลาสนี้แล้ว รับประกันได้ว่าเด็กจะมีความพร้อมในการเรียนในขั้นต่อไป มีวินัย และ มีสมาธิมากขึ้นเมื่อเค้าได้มีการฝึกฝนที่สม่ำเสมอ